Fysiikan ja kemian aineenhallinta (6 op)

Fysiikka, Ari Hämäläinen

Kotka, 7.10 - 2.12.2005

Fysiikan ja kemian aineenhallinta (6 opintopistettä)

Kehittämistehtävä

Osallistujat valitsevat kehittämistyön aiheeksi jonkin laajemman fysiikan tai kemian ilmiöalueen ja tutustuvat ilmiöön, suunnittelevat opetettavan kokonaisuuden asiasisällön ja opetusmenetelmät sekä testaavat suunnitelmaansa opetuksessa (mikäli siihen on mahdollisuus).

Mahdollisia aiheita

Vuorovaikutusilmiöitä

Hitausilmiöitä

Nopeuksien mittaamista ja vertailua

Kappaleen tasapaino

Magneetit

Sähkövirta, paristo, virtapiiri

Opetuskokeilu: virtapiireihin tutustuminen niin kuin luentomateriaalissa esitetään, välineinä polttimo, kolme paristoa ja sähköjohdin. Pyritään opettamaan:Seuraavaan vaaditaan kytkentäalusta komponentteineen, tai ainakin polttimonkantoja, joihin johtimet voi kiinnittää.

  • Pyydetään oppilaita ennustamaan, miten lamput palavat tilanteessa a). Sitten tehdään rakennetaan vastaava kytkentä.

  • Pyydetään oppilaita ennustamaan, miten lamput palavat tilanteessa b). Sitten tehdään rakennetaan vastaava kytkentä.

Opittiinko, että

  • a)-kohdan virtapiirissä kulkee kaikkialla yhtä suuri sähkövirta, ts. virta ei "kulu" piirissä

  • b)-kohdassa piirin haarautumiskohdissa virta jakautuu ja jälleen yhdistyy, eikä taaskaan virtaa katoa

  • Lampun etäisyydellä paristoista ei ole merkitystä lampun palamiskirkkaudelle.Sähkömagneetti ja sähkömoottori

Lämpö

Energia

Tarkastele jotain rajattua systeemiä energian kannalta samaan tapaan kuin luentomateriaalissa tarkastellaan autoa.

Esimerkkejä systeemeistä: talo, ihminen tai eläin, kasvi, ekosysteemi (esim. lampi eliöineen), Maapallo.